Celem projektu jest uczestnictwo Nobelica Sp. Z o.o. w programie branży IT/ICT poprzez zaplanowane działania, w tym wykorzystanie założeń wizualizacji MPG, wypromowanie systemu WEB-SAT opierającego się na usługach telematycznych w formie abonamentowej na rynkach zagranicznych

Realizacja projektu, w tym pogłębiona internacjonalizacja firmy o nowe rynki, wpłynie do 2022 r. na zwiększenie liczby klientów. Zaplanowane działania przyczynią się do ekspansji na nowe rynku zbytu Wartość projektu: 365 400 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 274 050 zł